Ιούλιος 2016

Πρώτη Προσφυγή κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ΕΔΑΔ για επενδυτικό λογαριασμό

Επενδυτής εναντίον του οποίου καταχωρήθηκε αγωγή από τραπεζικό οργανισμό στην Κύπρο σχετικά με δάνειο για  αγορά μετοχών μέσω επενδυτικού λογαριασμού, την περίοδο του σκανδάλου του χρηματιστηρίου 1999-2000, έχει προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την έφεση του εν λόγω επενδυτή, έτσι αυτός έχει απευθυνθεί τώρα στο ΕΔΑΔ καταγγέλλοντας την Κυπριακή Δημοκρατία για παραβίαση του δικαιώματος περιουσίας του, κάτω από το Άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου 1 και για παραβίαση του δικαιώματος του Άρθρου 13 για ύπαρξη αποτελεσματικού ενδίκου μέσου. Τα δικαιώματα αυτά είναι κατοχυρωμένα στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  και έχουν ενσωματωθεί από το 1960 στο Σύνταγμα...

Continue reading