Ακίνητα και Κατασκευαστικό Δίκαιο

Παπαντωνίου & Παπαντωνίου Δ.Ε.Π.Ε. > Ακίνητα και Κατασκευαστικό Δίκαιο

Το δικηγορικό γραφείο είναι μέλος του European Law Firm και έχει την δυνατότητα να παρέχει συμβουλές σε οποιονδήποτε θέμα Ακίνητης Περιουσίας παντού στην Ευρώπη.

Ακίνητα και Κατασκευαστικό Δίκαιο

 

Το δικηγορικό γραφείο Παπαντωνίου & Παπαντωνίου ΔΕΠΕ ασχολείται με νομικά θέματα που σχετίζονται με Ακίνητα και Κατασκευαστικό Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που αφορούν ακίνητη περιουσία, αγορά και μεταβίβαση περιουσίας ιδιόκτητων και μισθωμένων ακινήτων ιδιοκτησίας, και με διαφορές που μπορεί να προκύψουν σχετικά με αδειοδότηση και χρηματοδότηση οικιστικών και εμπορικών ακινήτων.

 

Το γραφείο συμβουλεύει εταιρίες και άτομα σχετικά με τα εξής:

 

  • Συμφωνίες Πώλησης (due diligence)
  • Απόκτηση περιουσίας από μη-κατοίκους
  • Διαχείριση περιουσίας για μη-κατοίκους
  • Αξιολόγηση, διαπραγμάτευση, κατάρτιση και σύναψη συμβάσεων κατασκευής και συμβόλαια ενοικίασης
  • Επιδίκαση διαφορών σχετικά με Ακίνητα και το Κατασκευαστικό Δίκαιο
  • Διαθήκες, επικυρώσεις και επισφραγίσεις και διαχείριση ακινήτων

 

Το δικηγορικό γραφείο είναι μέλος του European Law Firm και έχει την δυνατότητα να παρέχει συμβουλές σε οποιονδήποτε θέμα Ακίνητης Περιουσίας παντού στην Ευρώπη. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να κατεβάσετε το εν λόγω ενημερωτικό φυλλάδιο.

 

http://www.european-law-firm.com/research/