Αντώνης Κοκκαλής

Αντώνης Κοκκαλής

O Αντώνης Κοκκαλής είναι απόφοιτος της νομικής σχολής του Manchester Metropolitan University (MMU) και του University College London (UCL) από το οποίο απέκτησε τον μεταπτυχιακό τίτλο LLM in Corporate Law με διάκριση.

 

Είναι εγκεκριμένο πρόσωπο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC) καθώς είναι κάτοχος του CySEC Advance Certificate και είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 2017.

 

Ο Αντώνης εξειδικεύεται σε όλα τα θέματα που αφορούν το εταιρικό δίκαιο. Κάποια από αυτά είναι η σύσταση και λειτουργία εταιρειών, θέματα εταιρικής διακυβέρνησης , debt and equity finance, διαφορές μετόχων και προστασία μειοψηφίας και σε νομικά θέματα που αφορούν την σύσταση και λειτουργία Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (AIFs) και Επενδυτικών Εταιρειών (CIFs).

 

Ομιλεί άπταιστα Ελληνικά και Αγγλικά.