Ασφαλιστικό Δίκαιο

Παπαντωνίου & Παπαντωνίου Δ.Ε.Π.Ε. > Ασφαλιστικό Δίκαιο

Η Παπαντωνίου & Παπαντωνίου ΔΕΠΕ παρέχει υπηρεσίες σε ζητήματα ασφάλισης όπως νομικές συμβουλές όσο αφορά αξιώσεις σε πάντος είδους ατυχήματα, ιατρικές και ασφαλιστικές διαφορές, ζημιές στην περιουσία κ.α.

Ασφαλιστικό Δίκαιο

 

Η Παπαντωνίου & Παπαντωνίου ΔΕΠΕ παρέχει υπηρεσίες σε ζητήματα ασφάλισης όπως νομικές συμβουλές όσο αφορά αξιώσεις σε πάντος είδους ατυχήματα, ιατρικές και ασφαλιστικές διαφορές, ζημιές στην περιουσία κ.α.

 

Παρέχουμε, επίσης, συμβουλευτικές υπηρεσίες και διαπραγματευόμαστε σε θέματα αξιώσεων επαγγελματικής ευθύνης για γιατρούς, δικηγόρους, λογιστές, μηχανικούς κ.α.

 

Επίσης παρέχουμε υπηρεσίες και σε ασφαλιστικές εταιρείες που επιθυμούν την άμεση διεκπεραίωση των νομικών τους ζητημάτων.