ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Πνευματική ιδιοκτησία ή πνευματικά δικαιώματα ονομάζονται τα αποκλειστικά δικαιώματα των πνευματικών δημιουργών στο έργο τους. Παραχωρούνται από τον νόμο για ορισμένο χρόνο για να απαγορεύσουν σε τρίτους τη χρήση των έργων χωρίς την άδεια του δημιουργού. Ο περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας Νόμος 59/76 της Κυπριακής Δημοκρατίας, προστατεύει τους Κυπρίους πολίτες για τα έργα τους που δημοσιεύονται οπουδήποτε και τους πολίτες ξένων χωρών για τα έργα τους που δημοσιεύονται στην Κύπρο. Μόνο οι ιδιοκτήτες του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα να επαναπαράξουν, μεταφράσουν και προσφέρουν τα έργα τους προς το κοινό. Οποιοσδήποτε παραβιάσει τα δικαιώματά τους υπόκειται σε καταβολή αποζημιώσεων καθώς και σε άλλες ποινές βάσει του Νόμου. Σύμφωνα...

Continue reading

Cyprus Shipping

An ideal destination offering a plethora of opportunities   The history of the Sea and Shipping in Cyprus traces back hundreds of years. Its geographical position at the crossroads of Europe, Asia and Africa as well as its proximity to the Suez canal has historically favored merchant shipping as an important industry for the Aphrodite’s island. Today, Cyprus as Europe’s Eastern Border constitutes a bridge of communication and cooperation between Europe and the countries of the Middle East. The country’s accession to the European Union, in 2004, further boosted the reputation and overall image of the Cyprus flag. The country’s unique geographical location at...

Continue reading

Πρώτη Προσφυγή κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ΕΔΑΔ για επενδυτικό λογαριασμό

Επενδυτής εναντίον του οποίου καταχωρήθηκε αγωγή από τραπεζικό οργανισμό στην Κύπρο σχετικά με δάνειο για  αγορά μετοχών μέσω επενδυτικού λογαριασμού, την περίοδο του σκανδάλου του χρηματιστηρίου 1999-2000, έχει προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την έφεση του εν λόγω επενδυτή, έτσι αυτός έχει απευθυνθεί τώρα στο ΕΔΑΔ καταγγέλλοντας την Κυπριακή Δημοκρατία για παραβίαση του δικαιώματος περιουσίας του, κάτω από το Άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου 1 και για παραβίαση του δικαιώματος του Άρθρου 13 για ύπαρξη αποτελεσματικού ενδίκου μέσου. Τα δικαιώματα αυτά είναι κατοχυρωμένα στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  και έχουν ενσωματωθεί από το 1960 στο Σύνταγμα...

Continue reading