Συλλογή Χρεών

Οι δεσμοί μας με τους εταίρους μας του δικτύου European Law Firm ενισχύουν τη δικτύωση μας για τη συλλογή χρεών από όλο τον κόσμο.

Συλλογή Χρεών

 

Η Παπαντωνίου & Παπαντωνίου ΔΕΠΕ έχει πολύχρονη εμπειρία στην Εγχώρια και Διεθνή είσπραξη οφειλών/χρεών. Παρέχουμε τις απαραίτητες νομικές υπηρεσίες ούτως ώστε να καταστήσουμε βέβαιο ότι οι πελάτες μας θα πάρουν πίσω τα χρήματα τους.

 

Οι δεσμοί μας με τους εταίρους μας του δικτύου European Law Firm ενισχύουν τη δικτύωση μας για τη συλλογή χρεών από όλο τον κόσμο.

 

Θέτουμε σε εφαρμογή τις πιο σύγχρονες διαδικασίες ούτως ώστε να συλλέγουμε τα χρέη με τρόπο αποτελεσματικό και οικονομικά αποδοτικό. Φροντίζουμε να παρέχουμε την πιο κατάλληλη λύση σύμφωνα με τις ανάγκες και την κατάσταση των πελατών. Φροντίζουμε να μην επιβαρύνουμε τον πελάτη με βαριές χρεώσεις και χρησιμοποιούμε την προσφυγή στη δικαιοσύνη ως την έσχατη λύση.