Δικαστηριακά Θέματα

Παπαντωνίου & Παπαντωνίου Δ.Ε.Π.Ε. > Δικαστηριακά Θέματα

Η Παπαντωνίου & Παπαντωνίου ΔΕΠΕ διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία σε Δικαστηριακά θέματα σε όλους τους τομείς δικαίου.

Δικαστηριακά Θέματα

Η Παπαντωνίου & Παπαντωνίου ΔΕΠΕ διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία σε Δικαστηριακά θέματα σε όλους τους τομείς δικαίου. Έχουμε σαν προτεραιότητα, όπου είναι εφικτό, την αποφυγή χρονοβόρων και δαπανηρών διαδικασιών και την επίλυση των διαφορών σε έγκαιρο χρονικό διάστημα.

Επιδιώκουμε πάντα την παροχή των κατάλληλων και αποτελεσματικών νομικών συμβουλών και θεραπειών. Το γραφείο μας είναι πάντα στην διάθεση των πελατών στο να χειρίζεται πολύπλοκα και επείγοντα θέματα.

Η εμπειρία του Οίκου μας σε δικαστηριακά θέματα περιλαμβάνει διάφορους τομείς δικαίου όπως:

  • Εταιρικό Δίκαιο
  • Ασφαλιστικό Δίκαιο
  • Περουσιακό Δίκαιο
  • Εργασιακό Δίκαιο
  • Οικογενειακό Δίκαιο
  • Εμπορικό Δίκαιο
  • Εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων
  • Κατασκευαστικό Δίκαιο
  • Παράβαση Εμπιστεύματος
  • και άλλα πολλά…