Ενέργεια

Η Παπαντωνίου & Παπαντωνίου ΔΕΠΕ παρέχει νομικές συμβουλές σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων Ενέργειας και Φυσικών Πόρων.

Ενέργεια

 

Ο τομέας της ενέργειας είναι  ιδιαίτερα απαιτητικός, ανταγωνιστικός και σύνθετος. Οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας διαχειρίζονται και αξιολογούν ευμετάβλητα δεδομένα που εμπεριέχουν οικονομικό, χρηματοδοτικό, πολιτικό, και γεωλογικό ρίσκο, για να λάβουν απόφαση επένδυσης σε ένα έργο.

 

Το δικηγορικό γραφείο Παπαντωνίου και Παπαντωνίου ΔΕΠΕ παρέχει συμβουλευτικές και νομικές υπηρεσίες σε όλο το φάσμα του τομέα της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου των τομέων των υδρογονανθράκων, του ηλεκτρισμού, και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι συμβουλευτικές και νομικές υπηρεσίες που προσφέρει το δικηγορικό γραφείο Παπαντωνίου και Παπαντωνίου ΔΕΠΕ είναι στρατηγικής σημασίας για όλους όσοι επιχειρηματικά ασχολούνται στον συγκεκριμένο τομέα όπως πετρελαϊκές εταιρίες, εταιρίες στον τομέα των μεταφορών, παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας, κατασκευαστικές εταιρίες, εταιρίες στον τομέα των έργων υποδομής, χρηματοδοτικοί οργανισμοί, και στρατηγικοί καταναλωτές.

 

Τομέας υδρογονανθράκων

 

Η ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αποτελεί ένα ελκυστικό επενδυτικό προορισμό, ένεκα της αξιοποίησης σημαντικών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.

 

Το κοίτασμα Αφροδίτη, το οποίο ανακαλύφθηκε εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της Κυπριακής Δημοκρατίας, και η οικονομική αξιοποίηση του οποίου έχει τροχιοδρομηθεί για το 2020. Η ανάπτυξη του τομέα των υδρογονανθράκων στην Κύπρο, είναι στο αρχικό στάδιο, ενώ προτεραιότητα έχει η αξιοποίηση του κοιτάσματος Αφροδίτη και η ανακάλυψη και οικονομική εκμετάλλευση και άλλων κοιτασμάτων.

Το Υπουργείο Ενέργειας ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας αδειοδότησης για τον τρίτο γύρο αδειοδοτήσεων στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, συνεπώς έχοντας υπόψη τις θετικές εκτιμήσεις γεωλογικών ερευνών στην περιοχή, υπάρχει η δικαιολογημένη αισιοδοξία για ανακάλυψη νέων κοιτασμάτων. Ως αποτέλεσμα διεθνείς πετρελαϊκοί κολοσσοί έχουν εκπονήσει φιλόδοξα επενδυτικά πλάνα για την περιοχή. Το δικηγορικό γραφείο Παπαντωνίου και Παπαντωνίου ΔΕΠΕ παρέχει συμβουλευτικές και νομικές υπηρεσίες σε όλο το φάσμα του τομέα των υδρογονανθράκων, από την παραγωγή, στη μεταφορά στις αγορές. Σημαντικοί τομείς δραστηριότητας αποτελούν:

 

 • Αδειοδότηση και ρύθμιση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
 • Κατάρτιση, σύνταξη και αναθεώρηση Συμβάσεων
 • Παροχή νομικών συμβουλών σχετικά με την Νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ε.Ε. για την Ενέργεια
 • Δημιουργία Φορολογικών Εταιρικών Δομών
 • Περιβαλλοντική Συμμόρφωση
 • Εμπορικές και συμβατικές διαφορές
 • Δημόσιες Συμβάσεις

 

Ηλεκτρισμός και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

 

Η Κυπριακή Δημοκρατία, ως προς την ενεργειακή της επάρκεια, εξαρτάται σχεδόν εξολοκλήρου από τις εισαγωγές πετρελαίου για να ικανοποιήσει τις ανάγκες της σε ενέργεια. Σύμφωνα με το εθνικό πλάνο, έχουν τεθεί στόχοι βελτίωσης της ενεργειακής επάρκειας με ορόσημο το 2020. Συγκεκριμένα:

 

 • 13% παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
 • 10% χρήσης ανανεώσιμων πηγών στις μεταφορές.
 • Μείωση ρύπων 5%.
 • 5% μείωση στην κατανάλωση ενέργειας.

 

Το δικηγορικό γραφείο Παπαντωνίου και Παπαντωνίου ΔΕΠΕ παρέχει συμβουλευτικές και νομικές υπηρεσίες για ζητήματα νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου του τομέα του ηλεκτρισμού και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, συγχωνεύσεις και εξαγορές, ανάπτυξη έργου, μεταρρυθμίσεις και αναδιοργάνωση της αγοράς, ιδιωτικοποιήσεις, αξιολόγηση και διαχείριση ρίσκου.

 

Περαιτέρω το δικηγορικό γραφείο Παπαντωνίου και Παπαντωνίου ΔΕΠΕ παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για νομικά και εμπορικά ζητήματα σε σχέση με τα έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Η Κύπρος εκτιμάται ότι θα καταστεί βασικός παράγον στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.