Έργα και Υποδομές

Παρέχουμε νομικές συμβουλές και υπηρεσίες σε σχέση με έργα στους τομείς των υδρογονανθράκων, του ηλεκτρισμού, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της παραγωγής πετροχημικών, υδροδότησης, διαχείρισης αποβλήτων, κατασκευής δρόμων, αεροδρομίων και λιμανιών.

Έργα και Υποδομές

 

Το δικηγορικό γραφείο Παπαντωνίου και Παπαντωνίου ΔΕΠΕ παρέχει νομικές συμβουλές και υπηρεσίες σε επενδυτές, χρηματοδότες, τράπεζες, Υπουργεία και δημόσιους οργανισμούς, και σε χρηματοδοτικούς οργανισμούς σε σχέση με έργα στους τομείς των υδρογονανθράκων, του ηλεκτρισμού, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της παραγωγής πετροχημικών, υδροδότησης, διαχείρισης αποβλήτων, κατασκευής δρόμων, αεροδρομίων και λιμανιών. Το δικηγορικό γραφείο Παπαντωνίου και Παπαντωνίου ΔΕΠΕ παρέχει νομικές συμβουλές και υπηρεσίες σε όλες τις φάσεις πραγμάτωσης του κάθε έργου:

 

  • Διαμόρφωση της δομής του έργου.
  • Ολοκλήρωση και παράδοση του έργου.
  • Ανάλυση και διαχείριση ρίσκου.
  • Ετοιμασία όλων των απαραίτητων εγγράφων, και διαπραγμάτευση και σύνταξη των σχετικών συμβάσεων.
  • Μέτρα δέουσας επιμέλειας.
  • Περιβαλλοντικός σχεδιασμός, συμβουλές σε σχέση με την απόκτηση των απαραιτήτων αδειών από τα αρμόδια Υπουργεία.
  • Χρηματοδότηση του έργου.
  • Διαμόρφωση φορολογικού σχεδιασμού.
  • Επίλυση διαφορών.