Εργατικό Δίκαιο

Οι υπηρεσίες μας συμπεριλαμβάνουν την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπαίδευση σχετικά με το εργατικό δίκαιο σε ανώτερα στελέχη και εργοδότες καθώς και τη σύνταξη συμβάσεων εργασίας σε οιαδήποτε γλώσσα.

Εργατικό Δίκαιο

 

Η Παπαντωνίου & Παπαντωνίου ΔΕΠΕ ασχολείται με θέματα εργατικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και εκπροσώπηση των πελατών σε διαφωνίες εργατικού δικαίου, όπως η καταχρηστική απόλυση, αγωγές για τη διεκδίκηση άμεσων πληρωμών, διακρίσεις στον εργασιακό χώρο, απλήρωτες κοινωνικές ασφαλίσεις, σεξουαλική παρενόχληση, θέματα μητρότητας, παράπονα/διαμαρτυρίες και πειθαρχικές ακροάσεις.

 

Επιπλέον οι εξειδικευμένοι δικηγόροι μας παρέχουν νομική στήριξη σε θέματα που αφορούν ζητήματα κοινωνικής προστασίας, συνθήκες εργασίας, TUPE (Transfer of Undertakings Protection of Employment Regulations), ζητήματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία.

 

Παρέχουμε επίσης την εμπειρογνωμοσύνη μας στο εργατικό δίκαιο σε εταιρίες. Οι υπηρεσίες μας συμπεριλαμβάνουν την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπαίδευση σχετικά με το εργατικό δίκαιο σε ανώτερα στελέχη και εργοδότες καθώς και τη σύνταξη συμβάσεων εργασίας σε οιαδήποτε γλώσσα. Επιπλέον, όπου υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ Εργοδότη και Εργοδοτουμένου, ο οίκος μας παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης και διαβούλευσης με στόχο την μεγίστη προστασία των συμφερόντων τους.