Εταιρικό & Εμπορικό Δίκαιο

Παπαντωνίου & Παπαντωνίου Δ.Ε.Π.Ε. > Εταιρικό & Εμπορικό Δίκαιο

Εταιρικό & Εμπορικό Δίκαιο

 

Η Παπαντωνίου & Παπαντωνίου ΔΕΠΕ έχει αποκτήσει, μέσω της πολύχρονης εμπειρίας της, μακρά και συνεχή φήμη στο Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο.

 

Το Εταιρικό τμήμα του Οίκου μας προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο. Η πολύχρονη εμπειρία μας και το παγκόσμιο δίκτυο μας, δίνει τη δυνατότητα να παρέχουμε στους πελάτες τα κατάλληλα εφόδια στην διαχείριση και λειτουργία της εταιρείας τους.

 

Το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς της Κύπρου και ο μεγάλος αριθμός υπογραφών Συνθηκών Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και άλλων χωρών, έχουν δημιουργήσει την ιδανική βάση για διεθνείς εταιρείες που επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν την αγορά της ΕΕ, καθώς και για εταιρείες της ΕΕ που επιδιώκουν να επεκτείνουν τους ορίζοντές τους παγκόσμια.

Η Παπαντωνίου & Παπαντωνίου ΔΕΠΕ έχει αποκτήσει, μέσω της πολύχρονης εμπειρίας της, μακρά και συνεχή φήμη στο Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο.

Το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς της Κύπρου και ο μεγάλος αριθμός υπογραφών Συνθηκών Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και άλλων χωρών, έχουν δημιουργήσει την ιδανική βάση για διεθνείς εταιρείες που επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν την αγορά της ΕΕ.

Κύριες υπηρεσίες που προσφέρουμε περιλαμβάνουν:

 

Εταιρικό δίκαιο:

 

 • Σχηματισμός/Εγγραφή, εξαγορά και διάλυση εταιρειών
 • Εταιρική διαχείριση και υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης
 • Υπηρεσίες Εμπιστευμάτων
 • Εταιρική αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση
 • Αφερεγγυότητα Εταιρειών (Insolvency)
 • Θέματα εταιρικής διακυβέρνησης
 • Αυξήσεις κεφαλαίου και εξεύρεση κεφαλαίων χρηματοδότησης
 • Διεθνής Φορολογικός Σχεδιασμός
 • Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών
 • Έτοιμες Εταιρείες από εγγραμμένες σε διάφορες χώρες

 

Εμπορικό δίκαιο:

 

 • Διασυνοριακές συναλλαγές και κοινοπραξίες
 • Αντιπροσωπίες, συμφωνίες διανομής
 • Ιδιωτικές και δημόσιες προσφορές και εξαγορές
 • Δομές νομικών οντοτήτων
 • Υπηρεσίες εταιρικής συμμόρφωσης
 • Σύνταξη Συμβολαίων