Οικογενειακό Δίκαιο

Παπαντωνίου & Παπαντωνίου Δ.Ε.Π.Ε. > Οικογενειακό Δίκαιο

Το δικηγορικό γραφείο Παπαντωνίου & Παπαντωνίου ΔΕΠΕ χειρίζεται υποθέσεις, οι οποίες σχετίζονται με το Οικογενειακό Δίκαιο και κατέχει εκτενή εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα.

Οικογενειακό Δίκαιο

 

Το δικηγορικό γραφείο Παπαντωνίου & Παπαντωνίου ΔΕΠΕ χειρίζεται υποθέσεις, οι οποίες σχετίζονται με το Οικογενειακό Δίκαιο και κατέχει εκτενή εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα.

 

Οι δικηγόροι του γραφείου μας παρέχουν συμβουλές στους πελάτες σχετικά με διαζύγια, αιτήσεις επιμέλειας, αιτήσεις συντήρησης, εντολές επίσκεψης, εντολές παρέμβασης, ασφαλιστικά μέτρα, εντολές είσπραξης, διαφορές σχετικά με τη συζυγική κατοικία και τα περιουσιακά στοιχεία, καθώς και την κατάρτιση συμφωνιών.

 

Το γραφείο μας ασχολείται επίσης με οικογενειακές διαφορές όσον αφορά τους υπηκόους άλλων χωρών που διαμένουν στην Κύπρο.

 

Επίσης ο Οίκος μας διασφαλίζει την παροχή των καταλληλότερων επιλύσεων σχετικά με πολύπλοκα οικογενειακά ζητήματα που μπορεί να προκύψουν.