Ναυτικό Δίκαιο & Ναυτιλιακά θέματα

Παπαντωνίου & Παπαντωνίου Δ.Ε.Π.Ε. > Ναυτικό Δίκαιο & Ναυτιλιακά θέματα

Ναυτικό Δίκαιο & Ναυτιλιακά θέματα

 

Η Παπαντωνίου & Παπαντωνίου ΔΕΠΕ συμμετέχει ενεργά στο τομέα του Ναυτικού και Ναυτιλιακού δικαίου. Ο Οίκος μας παρέχει υπηρεσίες σε πλοιοκτήτες, διαχειριστές πλοίων, ναυλομεσίτες, μεταφορείς, ασφαλιστές και ναυλωτές και έχει πείρα στην επίλυση νομικών διαφορών που προκύπτουν στο πεδίο.

 

Η Κύπρος έχει μακρά ιστορία, ήδη από το 1963, στο τομέα των θαλάσσιων μεταφορών. Η Κύπρος είναι ένας από τους πιο ελκυστικούς και δημοφιλείς προορισμούς για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Ο κύριος λόγος είναι η στρατηγική τοποθεσία του νησιού, η οποία είναι σταυροδρόμι ανάμεσα σε τρεις ηπείρους (Ευρώπη, Ασία, Αφρική, η οποία περιλαμβάνει και την Μέση Ανατολή). Ως εκ τούτου, η Κύπρος θεωρείται ένα από τα πιο αναπτυσσόμενα διεθνή ναυτιλιακά κέντρα.

 

Επίσης η Κύπρος διαθέτει πληθώρα φορολογικών και οικονομικών πλεονεκτημάτων, όπως το χαμηλό κόστος εγγραφής και διαχείρισης πλοίου, τα ετήσια τέλη χωρητικότητας και το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς της Ναυτιλιακής Εταιρείας.

Η Κύπρος είναι ένας από τους πιο ελκυστικούς και δημοφιλείς προορισμούς για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Ο κύριος λόγος είναι η στρατηγική τοποθεσία του νησιού, η οποία είναι σταυροδρόμι ανάμεσα σε τρεις ηπείρους.

Η Κύπρος διαθέτει πληθώρα φορολογικών και οικονομικών πλεονεκτημάτων, όπως το χαμηλό κόστος εγγραφής και διαχείρισης πλοίου, τα ετήσια τέλη χωρητικότητας και το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς της Ναυτιλιακής Εταιρείας.

Πλεονεκτήματα:

 

 • Εξαιρετική γεωγραφική θέση στο σταυροδρόμι της Ευρώπη, την Αφρική και την Μέση Ανατολή
 • “Ανοικτό μητρώο” (μία των δύο χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση), επιτρέποντας σε μη Κύπριους πολίτες να νηολογούν πλοία υπό Κυπριακή σημαία
 • Προηγμένη ναυτιλιακή υποδομή (δύο λιμάνια βαθέων υδάτων πολλαπλών χρήσεων στη Λεμεσό και Λάρνακα)
 • Υγιείς διεθνείς σχέσεις με άλλες χώρες
 • Ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς και άλλα οφέλη για πλοιοκτήτες και πληρώματα
 • Χαμηλά κόστη εγγραφής σκάφους
 • Δεν υπάρχει επιβολή φόρου εισοδήματος,  δασμός περιουσίας ή σε κεφαλαιουχικά κέρδη πάνω σε Κυπριακά εγγραμμένα πλοία.
 • Κανένας τέλος χαρτοσήμανσης πάνω σε έγγραφα ή υποθήκες.
 • Ανωνυμία των δικαιούχων (beneficiary) μέσω υποψήφιων ή εμπιστευματοπάροχου μετόχων
 • Αναγνώριση των πιστοποιητικών επάρκειας από πολλές χώρες
 • Εύκολη διαγραφή από το Κυπριακό ναυτιλιακό μητρώο

Η Παπαντωνίου & Παπαντωνίου ΔΕΠΕ, ως μέλος του δικτύου European Law Firm, βρίσκεται στην πλεονεκτική θέση να παρέχει νομικές υπηρεσίες σε ναυτιλιακά θέματα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης συμπεριλαμβανομένου και της Ρωσίας. Επίσης, λόγω της στενής συνεργασίας με άλλα δικηγορικά γραφεία ανά τον κόσμο, το δίκτυο μας έχει επεκταθεί και σε άλλες βασικές χώρες όπως στις ΗΠΑ, Ινδία, Κίνα και Ταϊλάνδη.

 

Οι πιο σημαντικές υπηρεσίες που παρέχει ο Οίκος μας, χωρίς να είναι εξαντλητικές, είναι οι ακόλουθες:

 

 • Σχηματισμός ναυτιλιακών εταιρειών
 • Αγορά ή/και πώληση σκαφών και πλοίων
 • Συμφωνίες Ναύλωσης
 • Εγγραφή σκάφους και πλοίου
 • Ναυτιλιακό εμπόριο
 • Επιλογή σημαίας
 • Απώλεια ή ζημία φορτίου
 • Διαφορές σε θέματα εμπορευματικών μεταφορών
 • Όλα τα σχετικά θέματα Εταιρικού και Φορολογικού Δικαίου

Η Παπαντωνίου & Παπαντωνίου ΔΕΠΕ, ως μέλος του δικτύου European Law Firm, βρίσκεται στην πλεονεκτική θέση να παρέχει νομικές υπηρεσίες σε ναυτιλιακά θέματα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης συμπεριλαμβανομένου και της Ρωσίας.