Πνευματική Ιδιοκτησία

Παπαντωνίου & Παπαντωνίου Δ.Ε.Π.Ε. > Πνευματική Ιδιοκτησία

Παρέχουμε νομικές συμβουλές και στήριξη στην απόκτηση, εγγραφή και προστασία κάθε είδους πνευματικής ιδιοκτησίας στην επικράτεια της Κύπρου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παγκοσμίως.

Πνευματική Ιδιοκτησία

 

Η Παπαντωνίου & Παπαντωνίου ΔΕΠΕ παρέχει υπηρεσίες σε παντός είδους νομικής προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

Παρέχουμε νομικές συμβουλές και στήριξη στην απόκτηση, εγγραφή και προστασία κάθε είδους πνευματικής ιδιοκτησίας στην επικράτεια της Κύπρου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παγκοσμίως σε πελάτες, εταιρείες και οργανισμούς οι οποίοι επιθυμούν να προστατεύσουν και να κατοχυρώσουν τα πνευματικά τους δικαιώματα.

 

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 

  • Νομικές συμβουλές και στήριξη στην εγγραφή, προστασία των Εμπορικών Σημάτων, σε Ευρωπαϊκό, εγχώριο και διεθνές επίπεδο.
  • Προσφυγή στη Δικαιοσύνη για οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά Εμπορικά Σήματα
  • Πατέντες
  • Διαδικασίες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
  • Δικαιόχρηση και Αδειοδότηση
  • Διατήρηση της προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας