Τραπεζικά Θέματα

Τραπεζικά Θέματα

 

Η Παπαντωνίου & Παπαντωνίου ΔΕΠΕ εξειδικεύεται σε διάφορους τομείς του Δικαίου Εταιρικής Χρηματοδότησης και συμβουλεύει επιχειρήσεις να παίρνουν τις κατάλληλες οικονομικές αποφάσεις που οδηγούν στην κατάλληλη μεγιστοποίηση των κερδών. Επίσης, το εκτεταμένο παγκόσμιο δίκτυο του Οίκου, μέσω της συμμετοχής του στο European Law Firm, προσφέρει σε υψηλό βαθμό διευκόλυνσης την παροχή νομικών υπηρεσιών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις, ιδίως όσον αφορά τις διασυνοριακές συναλλαγές.

 

Η εταιρεία παρέχει συμβουλές σε διάφορα νομικά ζητήματα τα οποία περιλαμβάνουν:

 

 • Ρυθμιστικά θέματα Εταιρικής Χρηματοδότησης
 • Αποφάσεις Επενδύσεων
 • Αναδιάρθρωση χρέους
 • Νομικές συμβουλές για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων οφειλών
 • Συναλλαγές Κεφαλαιαγοράς
 • Συμμόρφωση με τους κανονισμούς
 • Εγχώριες και διασυνοριακές συναλλαγές δανείων
 • Σύνταξη νομικών γνωμοδοτήσεων και έκδοση νομικής έρευνας δέουσας επιμέλειας

Η Παπαντωνίου & Παπαντωνίου ΔΕΠΕ εξειδικεύεται σε διάφορους τομείς του Δικαίου Εταιρικής Χρηματοδότησης και συμβουλεύει επιχειρήσεις να παίρνουν τις κατάλληλες οικονομικές αποφάσεις που οδηγούν στην κατάλληλη μεγιστοποίηση των κερδών.

Η Παπαντωνίου & Παπαντωνίου ΔΕΠΕ ενεργεί ως εισαγωγέας πελατών, όχι μόνο μέσω εγχώριων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αλλά και μέσω διεθνών τραπεζικών ιδρυμάτων.

Επιπλέον, η Παπαντωνίου & Παπαντωνίου ΔΕΠΕ ενεργεί ως εισαγωγέας πελατών, όχι μόνο μέσω εγχώριων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αλλά και μέσω διεθνών τραπεζικών ιδρυμάτων, όπως του Λιχτενστάιν, Ουκρανίας και Σεϋχελλών. Η εταιρεία επιδιώκει να εγγυηθεί την γρήγορη και άμεση εκτέλεση των τραπεζικών συναλλαγών. Επίσης η Παπαντωνίου & Παπαντωνίου ΔΕΠΕ επιδιώκει να επιτύχει στενή συνεργασία με πολλά τραπεζικά ιδρύματα προκειμένου να παρέχουν τις πιο κατάλληλες νομικές υπηρεσίες για την πελατεία του.

 

Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες όπως:

 

 • Άνοιγμα και συντήρηση του λογαριασμού της Τράπεζας από εθνικές και διεθνείς τράπεζες
 • Νομικές συμβουλές για τραπεζικές συναλλαγές και την προετοιμασία οποιουδήποτε εγγράφου που απαιτείται
 • Παροχή συμβουλών σε εταιρικά και φορολογικά θέματα
 • Νομική ενίσχυση και συμβουλές σχετικά με την εκτέλεση διασυνοριακών συναλλαγών.